VIS LOGISTIK FÖR OFFENTLIGA ARBETSAVDELNINGAR

FMed över 38 års erfarenhet av mobilt material, förnödenheter och tillgångsdatainsamling och avstämning, har WISE Logistics funktionaliteten för att möta behoven av att spåra material, förnödenheter och mobila tillgångar och rapportera till ERP eller anläggningstillgångsbaserade lagersystem i realtid. Datainsamling och fulla mobila funktioner är kännetecknen för vår mobila logistiklösningsdesign. Utöver dataavstämningsmöjligheter ger vår mjukvara även användare möjligheten att fånga taggar via streckkodsläsare, RF, RFID samt manuell inmatning. Med en användarvänlig regelbaserad applikation låter vår logistiksupportlösning bli en skräddarsydd förlängning av din tillgångshanteringsprogramvara var den än finns. WISE Logistics använder handdatorer (skanner), surfplattor eller smarta telefoner för att skanna taggar och hantera data i fält.

För myndigheter i den offentliga sektorn som kräver värdskap i GovCloud-regionen för alla FedRAMP-aktiverade molnleverantörer, är Royal 4 helt kompatibel med det installationskravet.

Kloka logistik tillhandahåller

Dynamisk rapportering: WISE Logistics ger möjlighet att köra standardrapporter såväl som dina egna anpassade rapporter med hjälp av den inbyggda rapportgeneratorn. För sällsynta frågor är ad hoc-rapporteringsfunktioner också tillgängliga. Data Exchange med Systems of Record gör det möjligt att importera / exportera tillgångs- och tabelldata till andra system i vanliga format. Dokument- eller bildhantering ger möjlighet att tilldela dokument eller bildfiler till enskilda egenskaper och tillgångar. Meddelanden om underhåll av mobila tillgångar ger aviseringar för underhåll och reparation av utrustning, med en detaljerad historik för rapporteringsändamål.

Modulär och flexibel

Tillhandahåller en implementeringsmetod med tanke på budgetkraven. Vi inser att myndigheter i den offentliga sektorn består av flera avdelningar, organisationer kan skräddarsy utplaceringen efter individuella avdelningsbehov. Det är lätt att börja med en enda pilotavdelning och rulla ut till andra områden eftersom budgeten tillåter och fördelarna samlas.

Modulär och flexibel
Kraftfull och säker

Kraftfull och säker

WISE Logistics levererar ett nytt, integrerat perspektiv på dina byråers mobila tillgångar. Det är en enda källa för all mobil tillgångshanteringsinformation - från data om plats, uppdrag, ansvarig part, artikelnummer, serienummer, transaktionshistorik, övergående status och andra användaranpassade attribut. Olika nivåer av användartillgång definierad på entitets-, organisations-, plats- och byggnivå samt godkännandeprocesser och en fullständig granskbar historia säkerställer integriteten hos data som spåras.

Ökar produktiviteten

WISE Logistics ger en mängd fördelar för offentliga arbeten, inklusive förbättrad arbetskraft och materialhanteringsproduktivitet. WISE Logistics säkerställer regelefterlevnad för hantering, kontroll och synlighet för speciella mobila tillgångar.

Ökar produktiviteten

WISE - WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM (WMS) - FUNKTIONER OCH FÖRDELAR

Lageret är det viktigaste navet i verksamheten, det centrala depået genom vilket allt måste passera - från råvaror som väntar på att tillverkas till färdiga varor till produkter som väntar på leverans nedströms till ett distributionscenter, återförsäljare eller slutkund. WISE-funktionalitet kan användas i alla kärnlagerprocesser och förvandlar lagret till en konkurrensfördel.

SÄKERHET

WISE Logistics reglerar användare för att på ett säkert sätt interagera med endast de nödvändiga dataelementen under olika stadier av processen. Hantera egendom från förvärv genom avyttring utan att offra säkerheten för dina data.

INTEGRATION

Minska beroendet av kodningssystem genom att använda din befintliga terminologi för processer och dataelement.

REAL TIME REKORD

Data och processinformation uppdaterad till den plats du har angett som registreringssystemet.

ELIMINERA TIDFÖRSLAG

Eliminera tidsförseningar med automatiserade gränssnitt till ERP och Enterprise Asset Management (EAM) -system med omfattande elektroniska granskningsspår.

FÖRBÄTTAR NUAKTIGHET

Förbättrar datasäkerheten genom att eliminera manuell inmatning vid alla möjliga ingångspunkter.

DATAINTEGRITET

Säker dataintegritet med automatiserad validering med skanningsenheten och regler och godkännande routing.

LÄTT ATT LÄRA

Minimera medarbetarnas inlärningskurva genom att använda din befintliga terminologi, platser och all annan relevant information som beskriver den mobila tillgången.

PERSONLIG IT-KONSEKVENS

WISE Logistics tekniska modell eliminerar behovet av dedikerade IT -resurser, databasexperter eller tekniska kostnader.

Få bättre ekonomisk och processkontroll över din byrå.

Ladda ner dessa resurser för att hjälpa dig med din resa

WISE WMS

WISE WMS

Vår programvara för lagerhantering (WISE) är kärnan i vår Supply Chain-lösning.

WISE för nödhantering och insats

IWMS

Royal 4 Systems har utvecklat en uppdragskritisk lösning (WISE) för att hantera resurser och leveranser i en nödsituation.

WMS CHECKLISTA

WMS checklista

Planerar du att implementera ett lagerhanteringssystem (WMS) inom en snar framtid? I så fall är det smart att börja förbereda sig nu.

WMS -implementeringsmetoder:

WMS -implementeringsmetoder

Skapa en checklista för WMS-implementering för att säkerställa att du är förberedd på att saker ska lanseras.