Statliga programvarulösningar | Offentlig sektor

Royal 4 Systems regeringsprogramvarulösningar distribueras i statliga och federala institutioner över hela landet och utomlands.

Det primära målet är att implementera nästa generations avancerade logistik- och lagerhanteringssystem som är utformade för att hantera materialinventering, som uppfyller eller överstiger följande mål:

  • Förbättra slutanvändarens upplevelse.
  • Ge övervakning av styrningen på alla nivåer i realtid.
  • Skanning och streckkodsfunktionalitet förbättrar datakvaliteten och effektiviteten.
  • Omfattande spårning till platser, lager eller webbplatser
  • Det är enkelt att lägga till, ta bort eller flytta lagerartiklar.
  • Automatisera materialförfrågningar.
  • Verifieringar i realtid.
  • Robust rapportering, instrumentpaneler och analys.
  • Det är enkelt att lägga till, ta bort eller flytta lagerartiklar.

För mer information om listan ovan, KLICKA HÄR

För myndigheter i den offentliga sektorn som kräver värdskap i GovCloud-regionen för alla FedRAMP-aktiverade molnleverantörer, är Royal 4 helt kompatibel med det installationskravet.

Royal 4 Systems WISE är för närvarande installerat på federala, statliga och lokala myndigheter!

Under fyra decennier har vi innovativa logistiklösningar skräddarsydda för statliga institutioner och deras entreprenörer.

Allmän säkerhet

Royal 4 Systems är den enda källleverantören av WISE 4 offentlig säkerhetsprogramvara.

Royal 4 Systems W4PS regeringsprogramvara är en kraftfull serie av tätt integrerade moduler som kan konfigureras efter byråns initiativ. Royal 4 Systems förstår att din byrå söker ett robust men ändå flexibelt lagerhanteringssystem som kan hantera förbrukningsvaror och fast lager från förvärv till slutlig disposition för folkhälso- och säkerhetsinitiativ.
Allmän säkerhet
Brottsbekämpande

Brottsbekämpande

WISE Government Software spårar brottsbekämpande utrustning och lagerinventarier.

Polis och sheriffer arbetar med samhället för att skydda liv och egendom. Genom proaktiv problemlösning, rättvis och rättvis brottsbekämpning och effektiv användning av tillgängliga resurser får de jobbet gjort. WISE regeringsprogramvara hjälper till att hålla reda på och schemalägga underhåll av dessa resurser och mycket mer. Vidare står brottsbekämpning inför ökande regler och efterlevnadsproblem avseende anläggningstillgångar och inventering av revisorer. Nationens polisavdelningar måste utföra viktiga fysiska inventeringar och tillgångsrevisioner för att uppfylla styrningsuppdrag. Royal 4 Systems integrerade regeringsprogramvarulösningar för brottsbekämpning är svaret.

Brand- / räddningstjänstprogramvara

Brandkårer och räddningstjänster minskar logistikkostnaderna med WISE Government Software Solutions.

WISE -regeringsprogramvara underlättar spårning och spårning av objekt som kräver detaljerad rapportering för styrning. Därför kan tjänstemän noggrant rapportera aktivitet per enskild brandstation eller stödplatser och av varje anställd för både inventarier och tillgångar. Förbättra lagernoggrannheten med WISE -regeringsprogramvarulösningar.
Brandkår och räddningstjänst
Avdelningen för offentliga arbeten

Avdelningen för offentliga arbeten

WISE Government Software för hantering av material, tillbehör, mobila tillgångsdata och mer.

Med över 38 års mobilt material, leveranser och tillgång till datainsamling och avstämningsupplevelse har WISE den funktionalitet du behöver. Spåra enkelt material, förnödenheter och mobila tillgångar och rapportera till ERP eller system för fasta tillgångar i realtid. Datainsamling och fullständig mobil kapacitet är kännetecknen för vår design av mobila logistiklösningar. Förutom dataförlikningsmöjligheter ger vår programvara också användare möjlighet att fånga taggar via streckkodsläsare, RF, RFID eller manuell inmatning.

Fängelsefaciliteter

Vår regeringsprogramvara hjälper dig att hantera flödet av inventering och mat för stad, län, stat eller federala häktet.

Förvaringsanläggningar använder vår regeringsprogramvara för att spåra och spåra saker som kräver detaljerad rapportering för styrning. Med WISE kan tjänstemän exakt rapportera aktiviteter från enskilda anläggningar eller stödjande platser och av varje anställd för både lager och tillgångar. Förbättra spårbarheten och lagernoggrannheten med WISE-regeringsprogramvarulösningar.
Fängelsefaciliteter
Statliga myndigheter

Statliga myndigheter

WISE Government -programvara - Hantera din byrå med den senaste logistikprogramvaran från Royal 4.

Inga uppsättningar av processer erbjuder bättre möjligheter till omedelbara kostnadsminskningar och förbättrad effektivitet än att föra automatiserad, papperslös logistik till administrationen av fysiska material, leveranser och tillgångar. Lean logistik erbjuder möjligheten att frigöra kontanter, minska lagerkostnaderna och eliminera betydande indirekta kostnader i samband med material, leveranser och tillgångar logistik.

Mål och mål för ett lagerhanteringssystem (WMS)

A. WMS-gränssnittet ska vara intuitivt, lätt att använda och navigera för alla slutanvändare.

Objekt ska vara lätt att söka efter och innehålla foton samt lagerantal på flera platser, lager eller webbplatser.

C. Funktionen för skanning och streckkoder förbättrar datakvaliteten och effektiviteten.

Ett idealläge använder skannrar och tilldelar streckkoder och/eller RFID för att erbjuda en automatisk lösning på utmaningen att korrekt identifiera tilldelning och placering av lager i hela lagret, platser eller platser. Skannrar och streckkodgenerering för lagerpersonal och leveransförare möjliggör verifiering av leverans, skick och returspårning.

E. Lägga till, ta bort eller flytta lagerartiklar med lätthet.

WMS hanterar nytt material för att förbättra slutanvändarnas prestanda och möjliggöra tillägg av nya artiklar i systemet på olika sätt, inklusive men inte begränsat till import från leverantörer, integration med inköp eller finansiella system, eller skanning på lagret, webbplatsen eller plats när de behandlas.

G. Leveransverifieringar i realtid.

Skannrar visar leveransuppdateringar i realtid med signatur och fotomöjligheter. Kvitto på leverans skickas automatiskt när en förare får en signatur eller ett foto av föremål kvar på en viss plats och därmed stänger ordern. Beställningar kommer att kräva en signatur eller ett foto för att stänga, då kommer systemet att bekräfta e -post till personen som lade beställningen.

B. WMS bör möjliggöra övervakning på alla nivåer för att öka ansvarsskyldigheten och effektiviteten och ge mer information i realtid för att spåra daglig aktivitet.

Lagret kommer att kunna styra vem som hanterar material och lager och för vilket ändamål (beställning, överföring, bortskaffande) och var funktionella resurser finns och finns tillgängliga.

D. Omfattande spårning till platser, lager eller webbplatser.

Unik streckkodsmärkning och skanning i WMS gör det möjligt för godkända användare efter roll och privilegium att enkelt automatisera annars tidskrävande, manuella processer för en exakt representation av hur material och tillbehör används. WMS håller en omfattande inventering av alla aktuella föremål som lagras på lagret med FIFO-, LIFO- eller FEFO -metoder.

F. Automatisera materialförfrågningar. från administrativa byggnader och skolor.

Skolbaserade administratörer bör kunna begära tillgängligt material från en onlinekatalog. Förfrågningarna bör sedan behandlas och godkännas av en lageradministratör och överföras till lagerteamet för uppfyllande. Skolor ska då kunna ta emot uppdateringar om beställningarna via programvaran. När en artikel väljs av lagerpersonalen bör lagernummer justeras automatiskt.

H. Robust rapportering, instrumentpaneler och analys. Chefer, administratörer och personal kan komma åt detaljerade rapporter om inventeringen av specifika objekt eller platser.

Rapporteringssystemet är:
1. Konfigurerbar för att möjliggöra fullständig flexibilitet för att se aktuellt lager
2. Lättanvända filtreringsalternativ för att göra det enkelt för både lager och administration
3. Visa objektposter, till exempel modell, tillverkare, inköpsorder, pris, plats
4. Exportera funktioner till Excel som .csv, .xlsx och formaterade filer.

Få bättre ekonomisk och processkontroll över din byrå.

Ladda ner dessa resurser för att hjälpa dig med din resa

WISE WMS

WISE WMS

Vår programvara för lagerhantering (WISE) är kärnan i vår Supply Chain-lösning.

WISE för nödhantering och insats

IWMS

Royal 4 Systems har utvecklat en uppdragskritisk lösning (WISE) för att hantera resurser och leveranser i en nödsituation.

WMS CHECKLISTA

WMS checklista

Planerar du att implementera ett lagerhanteringssystem (WMS) inom en snar framtid? I så fall är det smart att börja förbereda sig nu.

WMS -implementeringsmetoder:

WMS -implementeringsmetoder

Skapa en checklista för WMS-implementering för att säkerställa att du är förberedd på att saker ska lanseras.