WISE WMS - LAGERHANTERINGSSYSTEM

Utforska hur vårt lagerhanteringssystem (WMS) kan optimera ditt företag genom att använda den senaste tekniken för att förbättra effektivitet och noggrannhet i alla delar av lager och front office.

  • WISE WMS använder de senaste integrationsmetoderna: WISE Universal Integration Adapter (UIA) för datatransformation låter oss skapa nästan alla tänkbara integrationslösningar.
  • WISE WMS körs på alla populära operativsystem: (Windows, UNIX, Linux, AS400, IBM i)
  • WISE WMS kan gränssnitt med alla databashanteringssystem: (SQL, Progress, Oracle, IBM osv ...)
  • WISE WMS stöder samtidig flerspråkiga miljöer

WISE LAGERHANTERINGSSYSTEM

WISE WMS - Warehouse Management System-paket med verktyg är kärnan i vår leveranskedjelösning. WISE WMS har användardefinierade platsregler, pakettyper, plockningsregler, leveransförfaranden, förpackningstekniker och alla andra viktiga detaljer beträffande dina operationer. WISE optimerar sedan dessa uppgifter för dig baserat på detaljerade algoritmiska regelmotorer. Dessa omfattande WISE-funktioner är tillgängliga för att förbättra distributionscentrets verksamhet genom att minimera kostnader och öka produktiviteten. Royal 4 Systems reglerbaserad arkitektur kommer att driva ditt företag framåt, in i teknikens framtid.

Testimonial

Poiesz stormarknader

"Under de 12 år som WISE har stöttat logistikverksamheten på Poiesz, har WISE visat sig vara ett stabilt lagerhanteringssystem för våra stormarknadsdistributionscenter. Ett WMS där du snabbt kan konfigurera tack vare applikationens flexibilitet.”

Kreg Tool

”Jag ville dela med mig av goda nyheter till Royal 4 -teamet. Vi har gått från det höga 80% -intervallet till att konsekvent vara över 99.5% på vår dagliga lagernoggrannhet, och vi har gjort detta samtidigt som vi har ökat vårt tillgängliga lager med 50%! Det har inte varit en lätt resa men vi är här. ”

Jel Sert

”Det finns två saker jag tittar på när jag granskar mjukvarusystem – funktionalitet och support efter försäljningen. WISE lagerhanteringssystem har tillhandahållit överlägsen funktionalitet till vår distributionsgrupp sedan 2002. Royal 4 är den "guldstandard" jag använder för att utvärdera leverantörssupport."

WISE WMS - Inbound Functionality - Order Management System (OMS)

WISE-inkommande modul, Order Management System (OMS), består av en detaljerad uppsättning för alla lagertyper som kan tas emot i ett lager. Inköpsorder, lageröverföringar, arbetsorder, avancerade leveransmeddelanden (ASN), returnerade material och oväntade kvitton. Se även vår e-handelsprogramvara avsnitt för mer information om Inbound Order Fulfillment från eCommerce-plattformar som Magento, Shopify, Amazon, etc. etc.

Order Management System
SPÅRUTRUSTNING OCH LAGER

WISE WMS - Internal funktionalitet

WISE-programvaran för lagerhantering spårar tillgångar från det ögonblick som den tas emot vid dockdörren, inklusive varje steg i lagerprocessen tills den riktas ut från fraktdörren. Varulager och tillgångar styrs på artikelnivå av SKU-nummer, kvantitet och plats.

WISE WMS - Utgående funktion

WISEs lättanvända funktionalitet ger chefen möjligheter att släppa enskilda beställningar eller grupper av beställningar baserat på ordernummer, anläggning eller kund-ID, destination, datum, FIFO / LIFO / FEFO, transportörer, prioriteringar och vilken kombination som helst.

Utgående funktion

WISE - WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM (WMS) - FUNKTIONER OCH FÖRDELAR

Lageret är det viktigaste navet i verksamheten, det centrala depået genom vilket allt måste passera - från råvaror som väntar på att tillverkas till färdiga varor till produkter som väntar på leverans nedströms till ett distributionscenter, återförsäljare eller slutkund. WISE-funktionalitet kan användas i alla kärnlagerprocesser och förvandlar lagret till en konkurrensfördel.

TAR EMOT

Total synlighet för alla inkommande beställningar. Fullständigt stöd för ASN: er (Förskottsmeddelanden). En enkel enskild genomsökning av streckkod, pall-ID eller pallskylt. En enda mottagare kan arbeta på flera inkommande beställningar samtidigt. Flera mottagande personal kan arbeta på en enda order. Personal kan ta emot oväntade leveranser. WISE samlar all möjlig information vid mottagandet av varan.

MONTERING / KITTING

Processen med att samla in delar och / eller produkter för att göra en färdig vara består av flera komponenter. Genom en process som kallas backflushing, utfärdas materialet automatiskt när produktionen publiceras mot en operation. I återspolningsprogrammet används den slutförda kvantiteten för att beräkna genom materialförteckningen, kvantiteterna av komponenterna som används och minska saldon i enlighet med detta.

KVALITETSSÄKRING

Vid mottagandet kan WISE bestämma parametrarna för att prova en försändelse för att säkerställa betydande kvalitetskontroll. Dessa parametrar består av procentandelar av produkter efter produkt-ID, gruppkod, leverantör och / eller vilken kombination som helst. Systemet genererar sedan uppgifter för att flytta material som kräver kvalitetssäkringsförfaranden. De avvisade partierna kommer att flaggas i systemet för att undvika att göra bortläggnings- och allokeringsuppgifter.

RETURER

När varor eller leveranser returneras till lagret, möjliggör WISE att unika uppgifter om dessa transporter kan identifieras och fångas. RF: n instruerar mottagaren att mata in objektens nuvarande tillstånd och anledningen till att det returnerades och fel i returen. Baserat på värdena som matats in för dessa tre variabler, kommer WISE att leda lagerpersonalen att vidta en specifik användardefinierad åtgärd. dvs: lägg tillbaka artiklar i lager, lägg in varor för framtida leverans, ta för att reparera, skicka tillbaka till tillverkaren eller skrot.

STÄLL UNDAN

Omfattande borttagningsfunktionalitet gör det möjligt för lagret att använda många olika stilar och metoder för borttagningstekniker. Med hjälp av RF: er som ryggraden i de borttagna uppgifterna leder WISE användarna till rätt plats och korrekt utrustning med den mest effektiva vägen och sättet. Alla RF-borttagningstransaktioner bekräftas med en platsstreckkodsskanning för att säkerställa noggrannhet i lager. Baserat på en användardefinierad konfiguration kommer WISE att generera borttagningsuppgifterna för att effektivt styra lagerpersonal för att lägga bort artiklar baserat på själva artikeln, produktgruppen, platserna och / eller någon kombination av de tre.

KROSSDOCKING

Möjligheten att cross-docka är ett värdefullt verktyg för att öka lagereffektiviteten och snabba orderhantering. När en artikel tas emot i tillgängligt lager och samma artikel krävs för en utgående beställning som väntar på behandling, utlöser WISE de omedelbara uppgifter som krävs för att ta varorna från mottagningsdockan till förpackningsstationen eller fraktdörren för att slutföra sändningen. Detta eliminerar alla borttagnings- och plockuppgifter som skulle vara nödvändiga för att lagra föremålet och sedan dra igen.

LAGERSTYRNING

Lagret spåras från det ögonblick det tas emot vid bryggdörren inklusive varje steg i lagringsprocessen tills den riktas ut från fraktdörren. Denna inventering kontrolleras på artikelnivå av SKU-nummer, kvantitet och plats. Alla uppgifter är systemgenererade dynamiskt som leder lagerpersonal via radiofrekvensskelettet. Detta gör det möjligt för lagerhantering att driva distributionscentret med hjälp av realtidslagerstatus och kvantiteter.

PÅFYLLNING

WISE stöder plocka och packa operationer som kräver påfyllningsaktiviteter. Den upprätthåller lagernivåer på platser för framtidsval och kontrollerar förflyttningen av objekt från reserv- eller bulklagringsplatser till de högre volymerna för framval. Lageranställda riktas till kompletta påfyllningar baserade på plats eller objekt minimi och max.

MULTIPEL UOM

Måttenheten beskriver hur mängden av en artikel spåras i lagersystemet. Den vanligaste måttenheten är ”var och en”, vilket helt enkelt betyder att varje enskild artikel betraktas som en enhet. En artikel som använder "fall" som måttenhet spåras av antalet fall snarare än av den faktiska styckemängden. Andra exempel på måttenheter skulle inkludera pallar, pund, uns, linjära fötter, kvadratfot, kubikfot, gallon, tusentals, hundratals, par och dussintals. WISE ger användaren möjlighet att se alla lagerinstanser i sina flera måttenheter samtidigt.

PRODUKTPLATSER

Dynamisk rymdhantering är en annan viktig funktion i WISE. När distributionscentrets layout har konfigurerats och attribut för produkter och platser har definierats kommer systemet att hantera utrymmet beroende på tillgänglighet, volym, vikt och attribut som krävs för produkten. Systemet kan rapportera platsen eller platserna för en viss produkt såväl som dess nuvarande status oavsett om de är tillgängliga, tilldelade, tillgängliga eller potentiella. WISE använder objektets och platsens “kuber”, som är en term som används för att beräkna volym och ange kapaciteten för ett fartyg eller plats.

FYSIKALISKT / CYKELTAL

Vid implementering och före idrifttagning av systemet tas en lageromfattande fysisk inventering för att ange varje objekt i systemet per dess exakta plats. En genomsökning av platsen följt av genomsökning av artiklarna säkerställer matchning av objekt-plats. Efter implementeringen kommer WISEs dynamiska intelligenta cykelräkningsfunktionalitet att hantera alla framtida räkningar. Antalet WISE-cykler kräver inte en lagerfrysning. Räkningarna utlöses automatiskt i bakgrunden per användardefinierade krav. Cykelantal kan utföras per plats, zon, produktgrupp eller artikel-ID.

SYSTEMVARNINGAR

Systemgenererade varningar är nu en del av ERP- och WISE-applikationerna, det gör det möjligt för systemet att varna nyckelpersoner när en specifik händelse inträffar, till exempel att lager sjunker under minima, missade försändelser, produktkvitton eller andra händelser som är affärsmässiga.

ORDERHANTERING

WISEs orderhanteringsfunktionalitet är ett flexibelt verktyg som används för att gruppera och släppa order för leverans. Släpp enstaka beställningar eller grupper av beställningar baserat på ordernummer, kund-ID, destination, datum, FIFO / LIFO-operatörer, prioriteringar och vilken kombination som helst. När som helst i lagerbeställningsprocessen kan en beställning annulleras omedelbart och WISE kommer att generera uppgifterna för att lagra artiklarna i plocknings- eller leveransprocessen.

PLOCKNING

WISE, plocka biljetthanteringssystem, gör det möjligt för lagerhanteringen att flexibelt släppa order till lagergolvet, att plockas och behandlas. Ett papperslöst lager är målet för alla WMS. Vår riktad / papperslös plockning eliminerar behovet av papper. Kan automatiskt prioritera val. Optimering av plockvägen gör det möjligt att gruppera plockningar ihop. Om utskrivna plocklistor krävs kan WISE leverera en enkel hybrid av de två. Papper eller papperslöst har vi lösningarna.

FÖRPACKNING

WISE stöder många olika förpackningsmetoder. Det vanligaste är att välja mellan allmän lagring och sedan ta varorna till de förutbestämda förpackningsstationerna där ”packaren” tar över nästa steg i orderprocessen. Om användaren har definierat att de väljer en enskild order eller beställningar, kan WISE sedan välja från allmänna lagringsplatser och lägga föremålen direkt i förpackningsbehållaren redo att levereras. Detta kallas också "pallisering" om förpackningsbehållaren är en pall och hela pallen används för att skeppas.

LASTHANTERING

Sändningarnas leveransbeställningssekvens kan automatiskt plockas och iscensättas för laddning baserat på leveransvägen. Plockarna kommer att riktas till "pick-to-näs" för att säkerställa att den sista leveransen laddas först.

WISE ALERTS

Data inom leveranskedjan förändras extremt snabbt. Med avancerade system på plats för utförande av leveranskedjan är aktualiteten hos data ännu viktigare för företag att förbli konkurrenskraftiga idag. Konsumenter och företag förväntar sig nu i rätt tid och korrekt anmälan om händelser så snart de inträffar, inte nästa dag. Dessutom tar maskin-till-maskin-handel bort mycket av beslutsfattandet från individer och placerar det på deras programvarusystem. Återigen är behovet av korrekt och aktuell information avgörande i dagens affärsmiljö.

KRYSTALRAPPORTER

R4 använder Crystal Reports i sina ERP- och WISE-applikationer för rapportpresentation Crystal är ett mångsidigt verktyg som har förmågan att förhandsgranska rapporter innan du skriver ut, sparar rapporter i olika format (HTML, PDF, Excel, etc.), skickar e-post eller faxar rapporter från skrivbord om e-post- eller faxserver är tillgängliga.

WISE WMS - WEBPORTAL

Smakämnen e-WISE Systemet är en webbaserad frontend som stöder BtoB, CtoB, kundvagn och webborderpost. Tillgänglig via webben, den här modulen tillåter auktoriserade kunder och säljare att göra beställningar på produkter, spåra status för dessa beställningar och få rapporter. Se även vår Molnbaserad WMS.

Förvandla ditt lager till en konkurrensfördel.

Ladda ner dessa resurser för att hjälpa dig med din resa

WISE WMS-broschyr

WISE WMS

Vår programvara för lagerhantering (WISE) är kärnan i vår Supply Chain-lösning.

WMS ROI -kalkylator

WMS ROI -kalkylator

Vi har förberett en lättanvänd ROI-kalkylator för att ge dig en uppfattning om hur mycket pengar du kan spara genom att använda vårt WMS.

WMS CHECKLISTA

WMS checklista

Planerar du att implementera ett lagerhanteringssystem (WMS) inom en snar framtid? I så fall är det smart att börja förbereda sig nu.

WMS -implementeringsmetoder:

WMS -implementeringsmetoder

Skapa en checklista för WMS-implementering för att säkerställa att du är förberedd på att saker ska lanseras.