ROYAL 4 TILLVERKNINGSDESIGN

Kontroll av tillverkning eller filmbearbetning börjar med synkronisering av material till produktions- eller tillverkningsmiljön genom att leverera just i tid (JIT) eller Just in Sequence (JIS) materialflöde. När råvaror, delar eller ingredienser är i process kan fullständig spårning av Work in Process (WIP) göra spårning och spårning av order och lönsamhet betydligt enklare.

Funktioner för tillverkningsdesignsystem

  • Multiföretag och multidivision.
  • 30 tecken alfanumeriskt artikelnummer.
  • Obegränsade nivåer per materialräkning.
  • Obegränsade komponenter på en enda nivå.
  • Routing och processprocessblad.
  • Kopieringsalternativ för underhåll av produktstrukturen.
  • Online utredning.
  • Där använd information.

KLOKA TILLVERKNINGSDESIGNFUNKTIONER

Kontroll av tillverkning eller filmbearbetning börjar med synkronisering av material till produktions- eller tillverkningsmiljön genom att leverera just i tid (JIT) eller Just in Sequence (JIS) materialflöde. När råvaror, delar eller ingredienser är i process kan fullständig spårning av Work in Process (WIP) göra spårning och spårning av order och lönsamhet betydligt enklare.

Kolonidäck

"Hela processen strömlinjeformades för att möta de höga transaktionsvolymerna, förbättra ordertillförseln och bättre betjäna kunderna. Dessutom har vi uppnått en 99 % lagernoggrannhet och kan bättre möta kundernas förväntningar med betydande noggrannhets- och serviceförbättringar.”

Multibolag

Mycket konfigurerbar
Flerdivision

Flerdivision

Komplett spårning

Komplett spårning

FABRICATION DESIGN SYSTEM FUNKTIONER:

RUTNING OCH VERKSAMHET

Routing och driftprocessblad ger detaljerade steg för hur du bygger din produkt.

OBegränsade komponenter

Obegränsade komponenter på en enda nivå.

VAR ANVÄNDS

Där använd information visar effekten av förändringar i din produktstruktur och lager.

OBegränsade nivåer per bom

Obegränsade nivåer per materialräkning.

ONLINE-UNDERSÖKNING

Online-förfrågan ger dig den information du behöver snabbt.

KOPIALTERNATIV

Förvandla ditt lager till en konkurrensfördel.

Ladda ner dessa resurser för att hjälpa dig med din resa

WISE WMS-broschyr

WISE WMS

Vår programvara för lagerhantering (WISE) är kärnan i vår Supply Chain-lösning.

WMS ROI -kalkylator

WMS ROI -kalkylator

Vi har förberett en lättanvänd ROI-kalkylator för att ge dig en uppfattning om hur mycket pengar du kan spara genom att använda vårt WMS.

WMS CHECKLISTA

WMS checklista

Planerar du att implementera ett lagerhanteringssystem (WMS) inom en snar framtid? I så fall är det smart att börja förbereda sig nu.

WMS -implementeringsmetoder:

WMS -implementeringsmetoder

Skapa en checklista för WMS-implementering för att säkerställa att du är förberedd på att saker ska lanseras.