W4PS - OFFENTLIG SÄKERHETSPROGRAM

Royal 4 Systems är en beprövad ledare inom programvara för allmän säkerhet med installationer i statliga institutioner över hela landet. WISE 4 Public Safety (WFPS) är en kraftfull svit med tätt integrerade moduler som kan konfigureras efter din byrås initiativ.

För myndigheter i den offentliga sektorn som kräver värdskap i GovCloud-regionen för alla FedRAMP-aktiverade molnleverantörer, är Royal 4 helt kompatibel med det installationskravet.

De viktigaste utmaningarna för allmän säkerhetsorganisationer överallt:

  • Personalutrustning spåras manuellt.
  • Svårigheter att generera nödvändiga rapporter.
  • Oförmåga att få tillgång till information om utrustning som ges ut utanför avdelningen.
  • Tid som förbrukas när utrustning skickas ut och returneras.
  • Manuella transaktioner med pappersdokument dragna, arkiverade och in i kalkylark.
  • Fel: Pappersarbete förlorat, felfiliserat eller inte uppdaterat korrekt.

W4PS programvara för allmän säkerhet är lösningen!

OFFENTLIG SÄKERHETSPROGRAMVARA MED ROYAL 4 SYSTEM

W4PS programvara för allmän säkerhet är den beprövade lösningen för att sänka dina kostnader, förbättra servicenivåerna, uppnå efterlevnad, höja produktiviteten och hantera din anläggning.

Spårar utrustning

På grund av ökande regelverk och efterlevnadsfrågor för anläggningstillgångar och lager från revisorer måste byråer utföra viktiga fysiska inventeringar och tillgångsrevisioner för att uppfylla styrningsuppdrag. Ännu idag spårar och tilldelar många avdelningar tillgångar med hjälp av ett utcheckningssystem för papperskopior i kombination med flera kalkylark utan att redovisa lagervärden och disponering av artiklar. De behöver ett effektivt automatiserat system för att spåra förbrukningsvaror och anläggningstillgångar för att konsekvent uppfylla stadens, landets och statens riktlinjer som ger mandat att de kan visa tillgångsöverföringar, lån och avyttring.

Avdelningen för offentliga arbeten
Brottsbekämpande

Ger effektivitet

WISE stoppar manuell spårning av personlig utrustning, svårigheter att generera nödvändiga rapporter och oförmågan att komma åt information om utrustning som ges ut utanför avdelningen. Ingen mer tid förbrukas när utrustning skickas ut och returneras, manuella transaktioner med pappersdokument dras, arkiveras och in i kalkylark, fel, pappersarbete förlorat, felfiliserat eller inte uppdaterats korrekt.

Säkerställer överensstämmelse

Hantera material och förnödenheter för att uppfylla riktlinjerna för stad, län och statsrevisor för tillgångsöverföring och bortskaffande. Kontrollera regelbundet material, leveranser, tillgångar och utrustning som utfärdas till personal. Minska kostnaderna genom att minimera lagerförluster och ej redovisade tillgångar. Individer blir mer ansvariga för sin utrustning genom att exakt identifiera var en artikel ska tilldelas, lokaliseras och när den ska bytas ut eller repareras. Ett detaljerat granskningsspår för förflyttning av material, leveranser och tillgångar ingår.

Säkerställer överensstämmelse

OFFENTLIGA SÄKERHETSPROGRAMFÖRDELAR

Royal 4 Systems förstår att din byrå söker ett robust men ändå flexibelt lagerhanteringssystem som kan hantera förbrukningsvaror och fast lager från förvärv till slutlig disposition för folkhälso- och säkerhetsinitiativ.

Hantera din anläggning

Hantera avvägningarna mellan säkerhet och effektivitet.

REDUCERA KOSTNADER

Rätt information ger möjlighet att fatta bättre och snabbare beslut med data för att säkerhetskopiera dem.

BÄTTRA SERVICE

Uppnå och leverera en hög grad av intressenttillfredsställelse.

Skaffa efterlevnad

Följ regler och regler som styr din organisation.

Spårutrustning

Spåra utrustning som kräver kalibrering eller utbyte.

Öka produktiviteten

Få ut mesta möjliga av dina befintliga resurser.

Få bättre ekonomisk och processkontroll över din byrå.

Ladda ner dessa resurser för att hjälpa dig med din resa

WISE WMS

WISE WMS

Vår programvara för lagerhantering (WISE) är kärnan i vår Supply Chain-lösning.

WISE för nödhantering och insats

IWMS

Royal 4 Systems har utvecklat en uppdragskritisk lösning (WISE) för att hantera resurser och leveranser i en nödsituation.

WMS CHECKLISTA

WMS checklista

Planerar du att implementera ett lagerhanteringssystem (WMS) inom en snar framtid? I så fall är det smart att börja förbereda sig nu.

WMS -implementeringsmetoder:

WMS -implementeringsmetoder

Skapa en checklista för WMS-implementering för att säkerställa att du är förberedd på att saker ska lanseras.