Royal 4 Enterprise Forecasting

DRP Distribution Requirements Planning

 1. (DRP) is designed for multiple warehouses, order fulfillment centers, and distribution center environments.
 2. Information from inventory management, purchasing, order processing, and demand forecasting combine to produce an accurate and timely picture of all distribution requirements up and down the supply chain.
 3. Reduced inventory Investment more turns.
 4. Förbättrad kundservice
 5. Fewer outages & lost sales
 6. Support for Kits
Efterfrågan på prognoser

 1. Demand from orders, past movement, and business plans (sales promotions, etc.)
 2. Seasonal Planning
 3. Trend analys
 4. User-defined report parameters
 5. User-defined periods
 6. Simuleringsmöjligheter

R4 ENTERPISE - DRP

Royal 4 Systems Distribution Requirements Planning Software har utvecklats och kontinuerligt förbättrats under de senaste 38 åren enligt våra kunders specifikationer. Vårt system tillhandahåller inte bara data från våra moduler utan också integreras med våra kunders system. Detta ger unika och exakta uppgifter med detaljerad och uppdaterad information. Med all denna information sticker kraven ut och distributionsplaneringen är enkel.

Mitsubishi Motorförsäljning

”Parts Distribution Center för Mitsubishi Motor Sales i Kanada, Inc. valde Royal 4: s leverantörskedjelösning efter noggrann utvärdering av andra system på marknaden. Royal 4 Systems projektledare och supportteam för live live var på vår anläggning före under och efter att vi gick live. ”

Tyre's Warehouse

”Vi behövde ett automatiserat WMS -system för att hjälpa oss att lösa problem med vår lagerstyrning, prestandanivåer inom våra lager och problem med utnyttjande av utrymme på flera platser. Royal 4 arbetade med vårt IT -team för att säkerställa en smidig integration med vårt Navision ERP -system. ”

Däcks lager

Cherry Republic

”Eftersom vi var en livsmedelsproducent som arbetade på lean -principer med komplex distribution så krävde vi ett tätt integrerat system som skulle kunna skala ut till alla våra platser. Vi är nöjda med vårt beslut. Jag är glad över att stödja denna fina organisation för alla företag som letar efter tjänster i leveranskedjan. ”

LEANER INVENTORY med R4: s DISTRIBUTIONSKRAV PLANERING

Noggrann prognos är det bästa sättet att hålla ditt lager i linje med försäljningen. Minimera tvillingproblemen med stockouts och överdrivna förhållanden. Överdrivna förhållanden binder både pengar och lagringsutrymme som kan användas för att förbättra slutresultatet.

Smalare inventering
Färre förlorad försäljning

FÄRRE TAPPAD FÖRSÄLJNING med R4: s DISTRIBUTIONSKRAV PLANERING

Beställningar som tappats vid lager många gånger är borta för alltid. Vår prognosmodul är ett verktyg som gör det möjligt för ledningen att med rimlig noggrannhet avgöra vad den förväntade försäljningen av en produkt skulle vara över en tidsperiod.

EZ DROP SHIPPING med R4: s DISTRIBUTIONSKRAV PLANERING

R4-inköpsmodulen (PO) integreras med IM, AP, OP, MRP, DRP och WISE och kan konvertera rekvisitioner från Drop Shipments, MRP, DRP till inköpsorder. Dropshipping-logik tillåter direkt leveranser från leverantörer till kunder utan att skapa virtuella kvitton.

Drop Shipping

ÖKAD PRODUKTIVITET OCH EFFEKTIVITET

DRP försöker balansera lagren och tillgodose de olika anläggningernas behov genom att generera återleveransorder för att köpa produkter från andra anläggningar eller tillverkningsställen. DRP-modulen kör kravplaner, drivna av lagerpolicyer och överför krav genom MPS- och MRP-modulerna till leveransplatserna. Detta resulterar i minskade lagerinvesteringar, minskade inköpskostnader, ökad produktivitet och förbättrad kundservice.

Fördelning

DISTRIBUTIONKRAV PLANERING

Distributionsmoduler i R4 Enterprise System är utformade för att fungera sömlöst med de andra modulerna och förbättra din förmåga att hantera ditt företag. Du behöver exakt och omedelbar information om ditt lager, och du måste hålla koll på offerterna så att du kan förstå varför dina kunder köper eller varför de inte köpte av dig. Möjligheten att exakt förutse dina behov är nyckeln. R4 DRP -modulen ger dig de verktyg du behöver för att få jobbet gjort exakt och effektivt. R4 DRP -modulen är utformad för flera lager, beställningscentraler och distributionscentralmiljöer. Information från lagerhantering, inköp, orderbehandling och efterfrågeprognoser ger tillsammans en korrekt och aktuell bild av alla distributionskrav upp och ner i leveranskedjan. DRP försöker balansera lagren och tillgodose de olika anläggningarnas behov genom att generera beställningar för återförsörjning för att köpa produkter från andra anläggningar eller tillverkningsställen. DRP -modulen utför kravplaner, som drivs av lagerpolicyer och överför krav genom MPS- och MRP -modulerna till leveransplatserna.
Projektbokföring

PROJEKT REDOVISNING

Modulen R4-projektredovisning (aka projekt- eller jobbkostnad) är en omfattande affärslösning som är helt integrerad med finans- och distributionsmodulerna. R4'project-bokföringsprogramvara hjälper företag att hantera komplexa fleråriga projekt lönsamt. Företag kan budgetera på projektnivå, hantera projektrelaterade tillgångar, spåra och registrera kostnader i den mest lämpliga arbetsfördelningsstrukturen. Sammanfattning och detaljerade rapporter ger informationen för att hålla projekt på mål.

R4'project Accounting-modulen ger dig kontroll över dina projekt; prototyping, produktutveckling av kostnadsspårning, övervakning av företagsägda leveransfordon, pågående konstruktion för projekt, är några exempel på hur projektredovisning kan hjälpa ett företag att kontrollera kostnader.

Köp av

R4 KÖPMODUL

R4-inköpsmodulen (PO) integreras med IM, AP, OP, MRP, DRP och WISE och kan konvertera rekvisitioner från Drop Shipments, MRP, DRP till inköpsorder. Rekvisitioner som genereras från MRP / DRP-planer genomförs i god tid med bibehållet lågt säkerhetslager. Förutom vanliga PO: er stöds filt-PO: er. Den snäva integrationen med IM gör det möjligt att registrera lagervärden från inköp till Fob eller landade priser.

Inventory Management

LAGERHANTERING

Kärnan i R4: s finans-, distribution-, tillverknings- och planeringsmoduler är lagerhanteringsmodulen (IM). IM-modulen är utrustad med en robust artikelbas och gränssnitt med alla huvudmodulerna i ERP-programvaran, WISE och webbmodulerna. I kombination med WISE stöder IM-modulen, en integrerad del av försörjningskedjan, flera lager- och distributionscentraler. Varulager är enhetsbaserade, värderade med flera kostnadsmetoder, spårade till lot- eller serienummernivå, kan användas för simulering av vad-om-test och har fullständig integrering med andra moduler. Varukostnader bärs för två ändamål, lagervärdering per lager och för att stödja tillverkningsstandarder. Dessutom börjar prissättningen för kunder på artikelnivå i varje lager. En unik funktion, som nu är en del av artikelmastern, är möjligheten att definiera artikelattribut, som främst används för artikelsökning. Våra kunder har också använt det för att skapa artikelnumret och automatisera skapandet av BOM-strukturen och produktionsverksamheten.

Retur

ÅTERSTÄLLNING AV MATERIALTILLstånd

R4: s returmaterialbehörighetsmodul (RMA) är helt integrerad med OP-modulen för att få tillgång till priser och kostnader från den ursprungliga fakturaraden. Modulen registrerar och övervakar kundklagomål genom att skapa en logg av en användardefinierad anspråkskodmästare. RMA-modulen fungerar i samarbete med WISE för att acceptera de returnerade varorna till lagret. Produktreturer kontrolleras för korrekt avfallshantering genom åtgärdskoder. Medan WISE hanterar kvitto, villkor, anledning, ansvar för återvändande och avyttringsåtgärder, hanterar RMA-modulen fordran genom att utfärda en kredit eller ingen kredit till kundens konto. Effektiva rapporter och skärmförfrågningar ger en uppsättning verktyg för kundtjänstrepresentanten.

Efterfrågan på prognoser

BESKRIVNING AV KRAV

Vår efterfrågeprognosmodul (DF) kan köras i simulering eller live-läge, efter artikel eller grupper av artiklar. Prognosen kan bearbetas gruppvis, från en arbetsbänk eller laddas upp från ett kalkylark. Prognoser använder en artikels försäljningshistorik, delar upp den efter period, tar hänsyn till säsongsmässighet och trender för att beräkna prognoser framåt till framtida perioder. Framtida efterfrågan projiceras framåt med exponentiella utjämningsformler; resultaten kan delas upp i mindre perioder. Efter redigering kan prognoserna kopplas in (överföras) till DRP / MRP eller MPS.

Förvandla ditt lager till en konkurrensfördel.

Ladda ner dessa resurser för att hjälpa dig med din resa

WISE WMS-broschyr

WISE WMS

Vår programvara för lagerhantering (WISE) är kärnan i vår Supply Chain-lösning.

WMS ROI -kalkylator

WMS ROI -kalkylator

Vi har förberett en lättanvänd ROI-kalkylator för att ge dig en uppfattning om hur mycket pengar du kan spara genom att använda vårt WMS.

WMS CHECKLISTA

WMS checklista

Planerar du att implementera ett lagerhanteringssystem (WMS) inom en snar framtid? I så fall är det smart att börja förbereda sig nu.

WMS -implementeringsmetoder:

WMS -implementeringsmetoder

Skapa en checklista för WMS-implementering för att säkerställa att du är förberedd på att saker ska lanseras.