BRAND AVDELNINGAR Minskar utgifterna med visdom

Brandkårens logistik sträcker sig till den övergripande ledningen för alla avdelningens kort- och långsiktiga material, förnödenheter och tillgångar, inklusive kontroll av utrustning in och ut för alla stationer, fordon och anställda, lagring av material och tillbehör, beställning av nya föremål via byråns befintliga ERP-inköpssystem, underhåll och byte av artiklar och spårning av lager på alla platser.

För myndigheter i den offentliga sektorn som kräver värdskap i GovCloud-regionen för alla FedRAMP-aktiverade molnleverantörer, är Royal 4 helt kompatibel med det installationskravet.

BÄTTRE LOGISTIK MED VIS

WISE tillhandahåller logistiksystemet för att spåra och spåra material, leveranser och tillgångar med direkta länkar till byrån ERP för att hantera de ekonomiska kraven när det krävs. Det som inte kan motiveras är att skapa ett ytterligare lagersystem utanför ERP och duplicera ansträngningarna och funktionerna som tillhandahålls av finansavdelningen. WISE synkroniserar de två systemen så manuellt ingripande för utförandet av fysiska varulager, finansiella rapporter, avskrivningsscheman, stängning av byråböcker och beslutsfattande skulle undvikas.

Spåra och övervaka tillgångar med lätthet

Brandavdelningar som gör allt sitt material, leveranser och spårning av tillgångar manuellt med penna, papper, Access och Excel är normen. Men krav dikterar exakta register som ska hållas för föremål på stationer och utfärdas till anställda. Material, förnödenheter och tillgångar sträcker sig från förbrukningsvarulager till daterade utgångsartiklar som brandmanens personliga skyddsutrustning. Dessutom måste utrustning övervakas för planerat underhåll och inspektion, såsom brandsläckare, och batterier för elektriska komponenter. Även en person som ägnar sig åt att hantera ett logistiksystem i avdelningen är för många. Denna funktion ska vara helt automatiserad och kräva så få direkta eller indirekta resurser för att hantera systemet som möjligt.

Spåra och övervaka tillgångar med lätthet
WISE Logistics Automation

WISE Logistics Automation

WISE tillhandahåller den automatisering du behöver för att säkerställa att material, tillbehör och / eller tillgångar spåras i realtid och att mänskliga felet tas bort från processen. Dessutom finns data för att snabbt generera rapporter tillgängliga omedelbart för alla aspekter av spårning. Du behöver aldrig manuellt konfigurera data eller producera rapporter när information behövs. Automatisering av kopplingen till ERP innebär att den årliga budgetprocessen och rapporteringen sker automatiskt och pågår, så det finns ingen paniktid under budgetcyklerna för att samla data för budgetmöten och prognoser. Detta innebär att mer tid och resurser finns tillgängliga för avdelningens uppdrag att tjäna allmänheten.

Detaljerad rapporteringsförmåga

WISE underlättar spårning och spårning av artiklar som kräver detaljerad rapportering för styrning och att exakt rapportera aktivitet från enskilda brandstationer eller stödplatser, och av varje anställd för både lager och tillgångar. Detta ansvar tas traditionellt av byråns finansiella system, men finansiella system är besvärliga att producera upp till minutuppgifter och information för beslutsfattande och noggrannhetsnivån är vanligtvis bara tillförlitlig till den sista fysiska inventeringen.

Detaljerad rapporteringsförmåga

YTTERLIGARE FÖRDELAR FÖR RÖSTLÖSNINGAR

Brandavdelningar måste gränssnitt i realtid till byråns finansiella system (ERP) för att uppdatera det finansiella systemet för all aktivitet och data för att producera nödvändiga finansiella rapporter och styrningsrapporter utan dubblering av ansträngning eller lägga till fler fysiska processer. WISE utför denna logistikfunktion utan att duplicera inventeringen i avdelningen och det finansiella systemet. WISE utökar möjligheten att eliminera datainmatning med streckkodsteknik, medan den inte är beroende av en RF (radiofrekvens) infrastruktur, RF-skannrar och streckkodskrivare för etiketter som finns på varje plats där transaktioner sker. WISE använder smarta telefoner, surfplattor och andra enheter för att utvidga det papperslösa systemet till områden som normalt skulle vara otillgängliga. Detta är acceptabelt för lageroperationer, men många av transaktionerna sker i fältet eller i fordon utanför RF-nätverket. Att täcka hela avdelningen med RF var ett oacceptabelt alternativ och WISE eliminerade denna hinder för systemdistribution. WISE antar att gränssnittet till ERP-systemet också är ett grundläggande krav och ger standardgränssnitt till de mest populära ERP-systemen.

SYSTEMINTEGRATION

WISE är ett integrerat logistiksystem för material, leveranser och tillgångar.

AUTOMATERAD PO'S

WISE föreslår påfyllningsscenarier baserade på konsumtionsmönster.

GLOBAL TILLGÄNG

Global Web Access ger åtkomst där det inte finns någon RF-täckning.

SPÅR I VERKLIG TID

Spårning och spårning av farliga eller giftiga material i realtid.

ATTRIBUTION AV TILLGÅNG

WISE tilldelar attribut som beskriver unikt avdelningsmaterial, leverans eller tillgångar.

Mottagare & spårning

WISE har inbyggda, konfigurerbara, mottagnings-, lagrings- och rörelseregler.

BÄTTRE EFFEKTIVITET

Dynamiska cykelräkningar eliminerar behovet av årlig fysisk inventering.

UPPLYSNINGAR OM NÖRHET

WISE Integreras till ERP där material, leveranser och noggrannhet av tillgångsdata behövs.

MYCKET KONTROLL

Lot, Mfg-kod, datum och serienummerkontroll av tillgång och leverantör.

BÄTTRE SYNLIGHET

Rapporter och frågor med säkerhetskontroller på alla driftsnivåer.

Få bättre ekonomisk och processkontroll över din byrå.

Ladda ner dessa resurser för att hjälpa dig med din resa

WISE WMS

WISE WMS

Vår programvara för lagerhantering (WISE) är kärnan i vår Supply Chain-lösning.

WISE för nödhantering och insats

IWMS

Royal 4 Systems har utvecklat en uppdragskritisk lösning (WISE) för att hantera resurser och leveranser i en nödsituation.

WMS CHECKLISTA

WMS checklista

Planerar du att implementera ett lagerhanteringssystem (WMS) inom en snar framtid? I så fall är det smart att börja förbereda sig nu.

WMS -implementeringsmetoder:

WMS -implementeringsmetoder

Skapa en checklista för WMS-implementering för att säkerställa att du är förberedd på att saker ska lanseras.