Essentials för Supply Chain Management
I handelsverksamhet definieras en försörjningskedja som ett nätverk av faciliteter och distribution, organisationer, människor, aktiviteter, information och resurser som är involverade i att leverera en produkt eller tjänst till en konsument. Supply chain-aktiviteter involverar omvandling av naturresurser, råvaror och komponenter till en färdig produkt och till slutkunden. I sofistikerade system för försörjningskedjan kan använda produkter återinträda i försörjningskedjan när som helst där restvärde är återvinningsbart. Försörjningskedjor länkar samman värdekedjor. Generellt sett finns leveranskedjor i både service- och tillverkningsorganisationer, även om komplexiteten i kedjan kan variera avsevärt från en bransch till en annan. Med tanke på vikten av leveranskedjans prestanda för affärsframgång, skulle du vilja veta hur väl din organisation och dess leveranskedjepartner presterar i jämförelse med dina konkurrenters prestanda i leveranskedjan. Här är det väsentliga för en effektiv, motståndskraftig och hållbar lösning för hantering av försörjningskedjan. Dessa är viktiga komponenter i alla framgångsrika företags supply chain management i varje bransch.

Operativ Excellence

Modern handel Supply Chain Management behöver kontinuerligt förbättra produktionsprestanda och uppnå mål. Det är väsentligt för att effektivisera kritiska affärsprocesser bland företag för att säkerställa att alla varor – från råvaror till färdiga produkter – rör sig genom lagren på det smidigaste och mest effektiva sättet. Processen att samla ihop delar och andra föremål för att göra en färdig produkt består av flera komponenter. Fel under tillverkning kan inträffa, arbetare blir upptagna under högsäsong och skadade produkter kan slinka igenom. Nödvändiga korrigerande åtgärder måste vidtas för att kontrollera felen och kontrollåtgärder för att undvika att samma misstag upprepas. Operational Excellence stöds av enastående kvalitetssäkring som kommer att avgöra de parametrar som behövs för att säkerställa betydande kvalitetskontroll.

Spårning och rapportering

Supply chain management involverar mycket processer och pappersarbete, vilket gör hela leveransprocessen lite komplicerad. Men med programvara för hantering av försörjningskedjor av högsta nivå kan alla processer i försörjningskedjan förenklas. Det kommer att ge bättre samordning, samarbete och kommunikation med dina fraktbolag, transportörer, leverantörer och konsumenter på ett effektivt och effektivt sätt. Supply Chain Performance och dess inverkan måste spåras för att identifiera potentiella problem som kommer att resultera i en sjunkande marknadsandel, utjämnade vinster etc. Prognostisering av prestanda fungerar som ett övervakningsverktyg som kan hjälpa din organisation att avgöra om du uppfyller dina prestationsmål. Fritt flöde av din lagerspårning ger mer djupgående insikt i processer i hela organisationen. Det kommer också att möjliggöra utnyttjande av synergier och identifiering av problem vid roten. Du kan också följa och hålla koll på din distributörs- eller leverantörsaktiviteter. Denna information kan delas med andra intressenter längs leverantörskedjan så att hela processen löper smidigt.

Spårning och rapportering

Expertis och teknik

Supply Chain Management har funnits så länge som människan har tillverkat, sålt och skickat produkter. Det är viktigt att känna till din produkt, var den finns och hur mycket som kan säljas. Lagerstyrning, har spårnings- och registreringsverktyg utvecklats som svar på detta behov såsom eviga lagersaldon, lagerspårning etc. för den tidiga åldern av supply chain management. Dessa system krävde att människor knappade in viktig information vilket resulterade i typiska mänskliga inmatningsfel.

Teknikinnoverade verktyg och processer som förbättrade vår moderna supply chain management. Det gjorde det möjligt för organisationer att få mer exakta och realtidsrapporter än de gamla korttypens poster som har massor av begränsningar och nackdelar. I ett snabbt tempo av försörjningskedjan där produkten måste skickas, behöver arbetare och chefer spårning i realtid och rapporter som leder till en mer effektiv försörjningskedja. Digital Supply Chain Management har förmågan att leda medarbetare som arbetar både med händerna och ögonen fria genom moderna verktyg och teknik som hjälper till att minimera processen i försörjningskedjan och sedan maximera effektiviteten.

Agil försörjningskedja

Supply Chain Management bör vara lyhörd, kompetent och flexibel. Branscher förändras, trender förändras, mediahype kommer och går och kunderna går någon annanstans. Tänk på att modifiering eller förändring eller till och med avbrott i din strategi för försörjningskedjor kan inträffa närhelst du behöver gå i en ny riktning eller försörjningskedjeprocess, så att du inte hamnar på efterkälken. Försörjningskedjans sammanbrott orsakar störningar och det är viktigt att din försörjningskedja är motståndskraftig genom att snabbt återhämta sig och gå tillbaka till den ursprungliga situationen eller utvecklas till något bättre inom kundservice, marknadsandelar och prestanda. Snabb respons och beredskap för din SCM (Supply Chain Management) är avgörande. Du måste dock komma ihåg att du alltid bör begränsa risken för sammanbrott i leveranskedjan. Supply Chain Management kan snabbt störas av naturliga orsaker, krigshandlingar, miljöfrågor och branschövergripande brister. Begränsa din risk genom andra inköp, granska miljömässiga och sociala efterlevnad och skapa inventeringsplaner som säkerställer motståndskraft i försörjningskedjan.

Strategi för hållbar Supply Chain Management

Att välja rätt Supply Chain Management System är en viktig del för att nå företagets mål. Det bör styra ditt företag till ett etiskt affärsbeteende som kommer att kunna uppnå, hantera och upprätthålla efterlevnad av alla tillämpliga regler och policyer för alla aspekter av din bransch. Helst bör ditt ledningsteam för försörjningskedjan se till att alla processer är noggrant planerade och utförda.

Kontakta oss idag för att lära dig mer om det väsentliga i supply chain management och hur det kan ge dig en vettig lösning för varje affärsprocess i din organisation.

Begär en demo