Yard ROI -kalkylator

Gratis Yard Management ROI Calculator

Implementering av ett gårdshanteringssystem representerar en extra kostnad för ditt företag, så du måste noggrant utvärdera avkastningen på investeringen (ROI). Tänk på systemets fördelar och nackdelar och kom ihåg att inkludera både indirekta och direkta effekter.

Yard ROI kan vara utmanande att beräkna eftersom det täcker så många områden i din Yard-verksamhet.

Beräkna kostnadsbesparingar och avkastning för:

  • Antal spotterenheter
  • Timmar tillbringade på manuella gårdskontroller
  • Kontorstider tillbringade på meddelanden och förfrågningar från operatören
  • Timmar tillbringade på att skapa analysrapporter
  • Timmar tillbringade på interna förfrågningsförfrågningar
  • Timmar spenderade på Leta upp historiska flyttdata
  • Timmar tillbringade på andra externa förfrågningsförfrågningar

Yard Management Software erbjuder otaliga fördelar för att minska arbetsbelastningen, effektivisera verksamheten och öka effektiviteten. Resultatet är en betydande minskning av gårdens driftskostnader.

Registrera dig för att få vår GRATIS YI-ROI-kalkylator nu!